Gelukkig nieuwjaar namens HCE

2-1 Nieuws HC Eersel wenst al haar leden een gelukkig, gezond en sportief 2023. 

Begin 2022 maakten corona-restricties het spelen van zaalhockey onmogelijk. Gelukkig werden deze restricties eind februari opgeheven en kon het buitenseizoen ingeluid worden met het traditionele kick-off toernooi. De leden maakten eind maart kennis met de allereerste Super Sunday en dit bleek een groot succes.

In juni vond de jaarlijkse vrijwilligers-BBQ plaats en zijn enkele oud-veteranen in het zonnetje gezet, onder toeziend oog van vele familieleden. Begin september werd wederom het kick-off toernooi gehouden. De hockeybeurs werd zoals altijd drukbezocht.

In het najaar hebben we kunnen genieten van het bekeravontuur van Dames 1, die vele bekerrondes wisten te overleven en daarmee zelfs de krant haalden. Halverwege oktober vond de derde Super Sunday van het jaar plaats en in november is Jos Houbraken uitgeroepen tot lid van verdienste.

Later in het jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd voor de aanleg van een nieuw veld en heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden tijdens de ALV.

2023 zal in het teken staan van vele activiteiten en ontwikkelingen voor de jeugd en senioren-lijn van HC Eersel. Er liggen ook uitdagingen voor de hockeyclub. Er zal een commissie opgericht worden voor de werving van nieuwe (jonge) leden om het ledenaantal gestaag te doen groeien, dat over het afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven.

Ook zal er gekeken worden naar hoe HC Eersel het beste om kan gaan met het vraagstuk duurzaamheid. We verwachten in dit kader dat het clubhuis van HC Eersel waar mogelijk verduurzaamd zal worden. De gesprekken voor de aanleg van een nieuw veld zullen een vervolg krijgen en hiertoe is ook een projectgroep in het leven geroepen. In de loop van het jaar zal ook een vernieuwd beleidsplan opgesteld worden.

Zoals jullie weten is de hockeyclub niets zonder haar vrijwilligers. Het bestuur wil graag alle vrijwilligers bedanken die zich in 2022 hebben ingezet voor HC Eersel.

De club is altijd op zoek naar vrijwilligers voor de invulling van diverse functies. Mocht je de club ergens mee willen helpen, neem dan contact op via [email protected]

Wij wensen alle leden een gelukkig, gezond en sportief 2023. Graag tot snel op Sportpark de Dieprijt.
 
2-1-2023 Algemeen