Vertrouwenspersonen HC Eersel

2-7 Nieuws

De vertrouwenspersoon is voor HC Eersel het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand in vertrouwen over wil praten.


Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een dergelijke klacht of een vraag. 


Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. 


De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren ze en stimuleren ze het hoofdbestuur van HC Eersel om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en geen lid van de vereniging.


De vertrouwenspersonen zijn:


Daniele Woestenberg


06-48459599

[email protected]


Rik Spooren


06-20093945

[email protected]

 

 
2-7-2023 Algemeen