Reglementen

Statuten en Reglement
De volgende documenten treft u hieronder aan: statuten HC Eersel, reglement lidmaatschap HC Eersel, Huisregels HC Eersel

Meldprotocol Ongewenst Gedrag

Het kan voorkomen dat je een vermoeden hebt dat er in verband met HC Eersel misbruik plaatsvindt bij een of meer leden en/of bezoekers. Misschien weet je al zeker dat er iets mis is. Of je nu wel of niet zeker weet dat er sprake is van misbruik in verband met HC Eersel: het bestuur verwacht van jou dat je hiervan altijd én zo snel mogelijk een melding doet. Hoe je dat kunt doen, is te vinden in het:

Meldprotocol Ongewenst Gedrag.

Gedragsregels van Hockeyclub Eersel
Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd. Door aan onze leden binnen de HC Eersel duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. In de bijlage is de gedragscode van HC Eersel te vinden.
Gedragscode