Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar.

Opzeggingen zijn pas definitief nadat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen. Deze worden na 1 mei e.v. verstuurd.

Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. Ook is men dan de volledige contributie en vrijwilligersbijdrage verschuldigd.

Opzeggen kan alleen door het opzegformulier te gebruiken onder Club na inloggen via deze link.
Bij vragen stuur een email naar [email protected].

Zie ook Reglement Lidmaatschap