Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar.

Opzeggingen zijn pas definitief nadat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen. Deze worden na 1 mei e.v. verstuurd.

Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar.

Opzeggen kan alleen door een email te sturen naar l[email protected].

Zie ook Reglement Lidmaatschap