Reglementen

Statuten en Reglement
De volgende documenten treft u hieronder aan: statuten HC Eersel, reglement lidmaatschap HC Eersel, Huisregels HC Eersel

Gedragsregels van Hockeyclub Eersel
Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd. Door aan onze leden binnen de HC Eersel duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. In de bijlage is de gedragscode van HC Eersel te vinden.
Gedragscode